Cần chế tài đối với đề tài nghiên cứu khoa học không hoàn thành

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Lên top