Cần chất lượng lao động cho hệ thống Đổi mới - sáng tạo quốc gia

Hội thảo “Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở Châu Âu: Các xu hướng, chính sách, thách thức và những bài học cho Việt Nam” chiều 9.9  thu hút trên 100 nhà nghiên cứu, khoa học trong và ngoài nước tham gia với hình thức trực tuyến. Ảnh: VCA
Hội thảo “Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở Châu Âu: Các xu hướng, chính sách, thách thức và những bài học cho Việt Nam” chiều 9.9 thu hút trên 100 nhà nghiên cứu, khoa học trong và ngoài nước tham gia với hình thức trực tuyến. Ảnh: VCA
Hội thảo “Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở Châu Âu: Các xu hướng, chính sách, thách thức và những bài học cho Việt Nam” chiều 9.9 thu hút trên 100 nhà nghiên cứu, khoa học trong và ngoài nước tham gia với hình thức trực tuyến. Ảnh: VCA
Lên top