Cận cảnh nơi ăn nghỉ tại chỗ của công nhân ở Đồng Nai

Công nhân được bố trí màn, quạt máy. Ảnh AV
Công nhân được bố trí màn, quạt máy. Ảnh AV
Công nhân được bố trí màn, quạt máy. Ảnh AV
Lên top