Cận cảnh doanh nghiệp "chia ô" chống dịch bảo vệ người lao động

Công nhân Cty THHH Daiwa Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào công ty.
Công nhân Cty THHH Daiwa Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào công ty.
Công nhân Cty THHH Daiwa Việt Nam được đo thân nhiệt trước khi vào công ty.
Lên top