Cán bộ vùng sâu Đắk Lắk: Bị chậm trả hàng chục tỉ đồng

Nhiều giáo viên làm việc tại Trường tiểu học Hoa Hồng thuộc xã Ea Sin cùng hàng trăm giáo viên trên địa bàn huyện không được chi trả tiền chính sách. Ảnh: H.L
Nhiều giáo viên làm việc tại Trường tiểu học Hoa Hồng thuộc xã Ea Sin cùng hàng trăm giáo viên trên địa bàn huyện không được chi trả tiền chính sách. Ảnh: H.L
Nhiều giáo viên làm việc tại Trường tiểu học Hoa Hồng thuộc xã Ea Sin cùng hàng trăm giáo viên trên địa bàn huyện không được chi trả tiền chính sách. Ảnh: H.L
Lên top