Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng

Ông Nguyễn Phi Thường (bên phải) - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - chủ trì Toạ đàm. Ảnh: A.Dương
Ông Nguyễn Phi Thường (bên phải) - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - chủ trì Toạ đàm. Ảnh: A.Dương
Ông Nguyễn Phi Thường (bên phải) - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - chủ trì Toạ đàm. Ảnh: A.Dương
Lên top