GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Cần bổ sung nhiều quy định cho phù hợp thực tế

Dự thảo BLLĐ cần bổ sung nhiều quy định để thúc đầy trách nhiệm của NSDLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Dự thảo BLLĐ cần bổ sung nhiều quy định để thúc đầy trách nhiệm của NSDLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Dự thảo BLLĐ cần bổ sung nhiều quy định để thúc đầy trách nhiệm của NSDLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top