Cán bộ, nhân dân Nghi Lộc hỗ trợ TP.HCM hơn 600 triệu đồng

Hàng hóa, nhu yếu phẩm của cán bộ, nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ủng hộ đồng bào TP.HCM. Ảnh: ĐS
Hàng hóa, nhu yếu phẩm của cán bộ, nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ủng hộ đồng bào TP.HCM. Ảnh: ĐS
Hàng hóa, nhu yếu phẩm của cán bộ, nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ủng hộ đồng bào TP.HCM. Ảnh: ĐS
Lên top