Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cán bộ, NGNLĐ Trường THPT Việt Hoàng đã có người đại diện