Cán bộ nghỉ hưu Công đoàn Dệt may giao lưu kỷ niệm 28.7

Một trong những hoạt động của buổi giao lưu. Ảnh: CĐ DMVN
Một trong những hoạt động của buổi giao lưu. Ảnh: CĐ DMVN
Một trong những hoạt động của buổi giao lưu. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top