Cán bộ giáo viên Hà Nội thi đua, phát huy 539 đề tài, sáng kiến

Ngày 2.10, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai (thứ 2 từ phải sang) trao cờ Thi  đua  Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho 3 tập thể tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối các trường đại học và cao đẳng năm học 2019 - 2020. Ảnh: Ngọc Diệp
Ngày 2.10, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai (thứ 2 từ phải sang) trao cờ Thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho 3 tập thể tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối các trường đại học và cao đẳng năm học 2019 - 2020. Ảnh: Ngọc Diệp
Ngày 2.10, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai (thứ 2 từ phải sang) trao cờ Thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho 3 tập thể tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối các trường đại học và cao đẳng năm học 2019 - 2020. Ảnh: Ngọc Diệp
Lên top