Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thạch Hà hướng về đồng bào miền Nam

Cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Thạch Hà ủng hộ, tập kết, phân loại các nhu yếu phẩm để đóng gói gửi vào đồng bào miền Nam. Ảnh: CĐ.
Cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Thạch Hà ủng hộ, tập kết, phân loại các nhu yếu phẩm để đóng gói gửi vào đồng bào miền Nam. Ảnh: CĐ.
Cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Thạch Hà ủng hộ, tập kết, phân loại các nhu yếu phẩm để đóng gói gửi vào đồng bào miền Nam. Ảnh: CĐ.
Lên top