Cán bộ công đoàn về tận khu nhà trọ tư vấn cho công nhân

Tập huấn nâng cao năng lực cho NLĐ nhập cư tỉnh Đồng Nai tại khu nhà trọ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Tập huấn nâng cao năng lực cho NLĐ nhập cư tỉnh Đồng Nai tại khu nhà trọ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Tập huấn nâng cao năng lực cho NLĐ nhập cư tỉnh Đồng Nai tại khu nhà trọ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Lên top