Cán bộ Công đoàn tỉnh Tiền Giang viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn cán bộ Công đoàn Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm. Ảnh: K.Q
Đoàn cán bộ Công đoàn Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm. Ảnh: K.Q
Đoàn cán bộ Công đoàn Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm tại khu tưởng niệm. Ảnh: K.Q
Lên top