Cán bộ công đoàn sát cánh với công nhân thực hiện "3 tại chỗ" chống dịch

Anh Nguyễn Xuân Tùng - Phó Chủ tịch Công đoàn LG Display (Áo trắng) vận chuyển nước uống đến từng phòng cho công nhân tại khu lưu trú tập trung. Ảnh MD
Anh Nguyễn Xuân Tùng - Phó Chủ tịch Công đoàn LG Display (Áo trắng) vận chuyển nước uống đến từng phòng cho công nhân tại khu lưu trú tập trung. Ảnh MD
Anh Nguyễn Xuân Tùng - Phó Chủ tịch Công đoàn LG Display (Áo trắng) vận chuyển nước uống đến từng phòng cho công nhân tại khu lưu trú tập trung. Ảnh MD
Lên top