Cán bộ Công đoàn Quảng Trị “Nuôi heo đất, trao yêu thương”

Các cán bộ công đoàn "vỗ béo" cho heo đất. Ảnh: TT.
Các cán bộ công đoàn "vỗ béo" cho heo đất. Ảnh: TT.
Các cán bộ công đoàn "vỗ béo" cho heo đất. Ảnh: TT.
Lên top