LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế:

Cán bộ Công đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị.
Lên top