Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Cán bộ công đoàn phải không ngừng đổi mới, sáng tạo

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư (thứ 2 bên trái), Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 2 bên phải) và các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư (thứ 2 bên trái), Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 2 bên phải) và các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư (thứ 2 bên trái), Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 2 bên phải) và các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top