Cán bộ Công đoàn phải có cả IQ, EQ và LQ

Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ (phải) tặng hoa thay lời cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã mang đến cho CB Công đoàn bài học bổ ích, thiết thực. 
Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ (phải) tặng hoa thay lời cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã mang đến cho CB Công đoàn bài học bổ ích, thiết thực. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ (phải) tặng hoa thay lời cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã mang đến cho CB Công đoàn bài học bổ ích, thiết thực. Ảnh: Lục Tùng
Lên top