Cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng thương lượng ký thoả ước lao động tập thể

Ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Quỳnh
Lên top