BUỔI TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Cán bộ công đoàn một lòng hành động vì công nhân

Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top