Cán bộ Công đoàn làm việc cả ngày cuối tuần để chia thực phẩm

LĐLĐ Bình Dương rà soát thông tin NLĐ khó khăn trên mạng, sau đó mang trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm tận nơi ở. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ Bình Dương rà soát thông tin NLĐ khó khăn trên mạng, sau đó mang trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm tận nơi ở. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ Bình Dương rà soát thông tin NLĐ khó khăn trên mạng, sau đó mang trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm tận nơi ở. Ảnh: Đình Trọng
Lên top