Cán bộ công đoàn là “kênh” thông tin quan trọng của Báo Lao Động

Anh Hoàng Anh Tuấn - chuyên viên Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ - đang tiếp cận công nhân để khai thác thông tin. Ảnh: C.B
Anh Hoàng Anh Tuấn - chuyên viên Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ - đang tiếp cận công nhân để khai thác thông tin. Ảnh: C.B
Anh Hoàng Anh Tuấn - chuyên viên Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ - đang tiếp cận công nhân để khai thác thông tin. Ảnh: C.B
Lên top