Cán bộ công đoàn học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Hải Nguyễn.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Hải Nguyễn.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top