Cán bộ công đoàn học Bác để chăm lo người lao động tốt hơn

Chủ tịch CĐCS Công ty Liên doanh Hoa Việt Nguyễn Văn Tâm được đề xuất tuyên dương là điển hình tiên tiến “Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch CĐCS Công ty Liên doanh Hoa Việt Nguyễn Văn Tâm được đề xuất tuyên dương là điển hình tiên tiến “Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch CĐCS Công ty Liên doanh Hoa Việt Nguyễn Văn Tâm được đề xuất tuyên dương là điển hình tiên tiến “Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Nam Dương
Lên top