Cán bộ công đoàn học Bác bằng những việc làm thiết thực

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân giao lưu với các Công đoàn trường học trên địa bàn trò chơi dân gian. Ảnh: Cẩm Tú
Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân giao lưu với các Công đoàn trường học trên địa bàn trò chơi dân gian. Ảnh: Cẩm Tú
Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân giao lưu với các Công đoàn trường học trên địa bàn trò chơi dân gian. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top