Cán bộ Công đoàn Dệt may “đi chợ” hộ người lao động

Cán bộ Công đoàn các doanh nghiệp dệt may tại Thành phố Hồ Chí Minh "đi chợ" giúp người lao động. Ảnh: CĐN
Cán bộ Công đoàn các doanh nghiệp dệt may tại Thành phố Hồ Chí Minh "đi chợ" giúp người lao động. Ảnh: CĐN
Cán bộ Công đoàn các doanh nghiệp dệt may tại Thành phố Hồ Chí Minh "đi chợ" giúp người lao động. Ảnh: CĐN
Lên top