Cán bộ Công đoàn cơ sở hết lòng vì người lao động

Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Merkava Việt Nam thăm hỏi người lao động trong thời gian nghỉ giữa ca. Ảnh Đình Ngọc
Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Merkava Việt Nam thăm hỏi người lao động trong thời gian nghỉ giữa ca. Ảnh Đình Ngọc
Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Merkava Việt Nam thăm hỏi người lao động trong thời gian nghỉ giữa ca. Ảnh Đình Ngọc
Lên top