Cán bộ công đoàn cơ sở cải tiến phương pháp giảng dạy cho học sinh

Cô Nguyễn Thị Phượng luôn cải tiến trong phương pháp giảng dạy để học sinh dễ nắm bài hơn. Ảnh: NVCC
Cô Nguyễn Thị Phượng luôn cải tiến trong phương pháp giảng dạy để học sinh dễ nắm bài hơn. Ảnh: NVCC
Cô Nguyễn Thị Phượng luôn cải tiến trong phương pháp giảng dạy để học sinh dễ nắm bài hơn. Ảnh: NVCC
Lên top