Cán bộ Công đoàn chia sẻ tại Siêu thị giá 0 đồng

Góc tặng quà cho người lao động tại sự kiện Siêu thị giá 0 đồng. Ảnh Mai Dung
Góc tặng quà cho người lao động tại sự kiện Siêu thị giá 0 đồng. Ảnh Mai Dung
Góc tặng quà cho người lao động tại sự kiện Siêu thị giá 0 đồng. Ảnh Mai Dung
Lên top