Cán bộ Công đoàn CAND tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết 13 của Đảng

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng ủy Phó Cục trưởng X03 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Hạnh.
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng ủy Phó Cục trưởng X03 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Hạnh.
Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Bí thư Đảng ủy Phó Cục trưởng X03 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top