Cán bộ công đoàn: Cần xem xét giảm giờ làm cho NLĐ xuống 44 giờ/1 tuần

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cty TaeKwang Vina - tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Lâm
Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cty TaeKwang Vina - tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Lâm
Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cty TaeKwang Vina - tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Lâm
Lên top