Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN:

Cán bộ công đoàn cần tự đổi mới, xứng tầm nhiệm vụ

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN  (ngoài cùng bên phải) - trao cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng bên phải) - trao cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN (ngoài cùng bên phải) - trao cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top