Cán bộ công đoàn cần hết lòng vì người lao động

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đang truyền đạt một số nội dung của chuyên đề. Ảnh LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đang truyền đạt một số nội dung của chuyên đề. Ảnh LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đang truyền đạt một số nội dung của chuyên đề. Ảnh LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top