Cán bộ công đoàn cần bản lĩnh, linh hoạt trong bảo vệ quyền lợi người lao động

Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hoá - xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hoá - xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Ông Nguyễn Túc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hoá - xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN
Lên top