Cán bộ công đoàn các cấp nêu gương, tự giác học trước, làm trước

Công nhân lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Công nhân lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Công nhân lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Lên top