Cán bộ Công đoàn 12 năm gắn bó ở huyện nghèo nhất miền Tây

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Phú Đông - anh Lê Văn Hùng - luôn gần gũi với công đoàn viên, người lao động. Ảnh: k.Q
Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Phú Đông - anh Lê Văn Hùng - luôn gần gũi với công đoàn viên, người lao động. Ảnh: k.Q
Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Phú Đông - anh Lê Văn Hùng - luôn gần gũi với công đoàn viên, người lao động. Ảnh: k.Q
Lên top