Cán bộ, công chức Hà Nội thi nét đẹp văn hoá công sở

Phần thi chào hỏi của LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) - Cụm thi đua số 1.
Phần thi chào hỏi của LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) - Cụm thi đua số 1.
Phần thi chào hỏi của LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) - Cụm thi đua số 1.
Lên top