Cán bộ cơ quan Tổng LĐLĐVN chung tay vì bé Thảo Lam

Cán bộ cơ quan Tổng LĐLĐVN đã quyên góp cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để nuôi dạy bé Thảo Lam
Cán bộ cơ quan Tổng LĐLĐVN đã quyên góp cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để nuôi dạy bé Thảo Lam
Cán bộ cơ quan Tổng LĐLĐVN đã quyên góp cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để nuôi dạy bé Thảo Lam
Lên top