Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cán bộ, CNLĐ Tập đoàn Hóa chất VN: Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung 200 triệu đồng