Cán bộ CĐCS phải am hiểu pháp luật và có kỹ năng thương lượng