Cán bộ CĐCS áp dụng kỹ thuật mới giúp bệnh nhân

Bác sĩ Khuất Thanh Bình được LĐLĐ tỉnh tuyên dương là 1 trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn tỉnh. Ảnh: P.V
Bác sĩ Khuất Thanh Bình được LĐLĐ tỉnh tuyên dương là 1 trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn tỉnh. Ảnh: P.V
Bác sĩ Khuất Thanh Bình được LĐLĐ tỉnh tuyên dương là 1 trong 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn tỉnh. Ảnh: P.V
Lên top