Cán bộ CĐ phải nắm vững Bộ luật Lao động để bảo vệ người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp phổ biến các nội dung mới và cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 với các cán bộ CĐ Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp phổ biến các nội dung mới và cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 với các cán bộ CĐ Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp phổ biến các nội dung mới và cơ bản của Bộ luật Lao động 2019 với các cán bộ CĐ Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top