Cần bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động

Bà Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bà Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bà Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top