Cân bằng lợi ích doanh nghiệp - người lao động nhờ đối thoại, thương lượng

Đối thoại góp phần bảo đảm quyền lợi, ổn định quan hệ lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
Ảnh minh họa: Mai Dung
Đối thoại góp phần bảo đảm quyền lợi, ổn định quan hệ lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Mai Dung
Đối thoại góp phần bảo đảm quyền lợi, ổn định quan hệ lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Mai Dung
Lên top