“Cảm ơn Công đoàn, một miếng khi đói bằng một gói khi no!”

Lời cảm ơn của chị Nhung tới Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Toho Việt Nam. Ảnh: NVCC
Lời cảm ơn của chị Nhung tới Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Toho Việt Nam. Ảnh: NVCC
Lời cảm ơn của chị Nhung tới Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Toho Việt Nam. Ảnh: NVCC
Lên top