LĐLĐ Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Cảm ơn chủ nhà trọ giảm giá phòng cho công nhân thời dịch COVID-19

Đại diện LĐLĐ Quận tân Phú, thăm, tặng quà chủ nhà trọ Bùi Văn Thảo. Ảnh Thu Hà.
Đại diện LĐLĐ Quận tân Phú, thăm, tặng quà chủ nhà trọ Bùi Văn Thảo. Ảnh Thu Hà.
Đại diện LĐLĐ Quận tân Phú, thăm, tặng quà chủ nhà trọ Bùi Văn Thảo. Ảnh Thu Hà.
Lên top