Cảm nhận của công nhân Samsung Bắc Ninh sau khi tiêm vaccine COVID-19

Chị Nguyễn Hương Giang, công ty Samsung Bắc Ninh cho biết: "Tiêm rất nhanh, không đau chút nào". Ảnh: Bộ Y tế.
Chị Nguyễn Hương Giang, công ty Samsung Bắc Ninh cho biết: "Tiêm rất nhanh, không đau chút nào". Ảnh: Bộ Y tế.
Chị Nguyễn Hương Giang, công ty Samsung Bắc Ninh cho biết: "Tiêm rất nhanh, không đau chút nào". Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top