CÔNG TY TNHH PHÚ XUÂN TUYÊN BỐ NGƯNG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC TẾT:

Cam kết chi trả đầy đủ quyền lợi cho 1.700 lao động

Lên top