Cảm động chủ nhà không thu tiền trọ trong thời gian công nhân mất việc

Ngoài vận động các chủ nhà trọ giảm tiền nhà trọ, công đoàn các cấp còn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm mang gạo đến tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại các khu nhà trọ. Ảnh: Thiệu Vũ
Ngoài vận động các chủ nhà trọ giảm tiền nhà trọ, công đoàn các cấp còn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm mang gạo đến tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại các khu nhà trọ. Ảnh: Thiệu Vũ
Ngoài vận động các chủ nhà trọ giảm tiền nhà trọ, công đoàn các cấp còn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm mang gạo đến tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại các khu nhà trọ. Ảnh: Thiệu Vũ
Lên top